Šolske poti

Načrt šolskih poti predstavlja uporaben pripomoček in dobro osnovo osnovni šoli in lokalni skupnosti, za načrtovanje ukrepov za zagotavljanje varnih in učinkovitih šolskih poti, skladno z rešitvami predlaganimi v načrtu.

Osnova za izdelavo Načrta šolskih poti so s strani Javne agencije RS za varnost prometa (AVP) izdane Smernice za šolske poti. Smernice podajajo osnovne kriterije za varnejše šolske poti, določajo vsebino in postopek za oblikovanje načrtov ter izhodišča za obvezno presojo varnosti na šolskih poteh.

So uporaben pripomoček za učinkovito in poenostavljeno komuniciranje preventivno-vzgojnih vsebin za šolarje in starše, hkrati pa usmerjajo k bolj sistematičnemu in koordiniranemu pristopu na področju prometne varnosti na lokalni ravni ter k varnejši cestno-prometni infrastrukturi.

Načrti šolskih poti nastajajo v sodelovanju s predstavniki šole, lokalne skupnosti, lokalnega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, krajevne skupnosti, sveta staršev, policije in presojevalca varnosti cest.

Z načrtom lahko prispevamo k oblikovanju lokalnega okolja in poti, ki vodijo v/iz smeri šole in prispevajo k večji varnosti na šolskih poteh.

solske poti

Kontakt

PROMVAR, Marko Dražumerič s.p.
Valjavčeva ulica 9,
4000 Kranj

Tel.: 031 351 963
E-Mail: info@promvar.si

Kje smo