Recenzije

Upravljavec ceste odloči ali se opravi recenzija projekta in za katero fazo.

RECENZIJA NAČRTA

Projektno dokumentacijo, ki je predvidena za recenzijo pregleda odgovorni recenzent, ki izpolnjuje pogoje v skladu s predpisi o graditvi objektov. Predmet posamezne recenzije, kot odgovorni recenzent v sklopu celotne recenzije projekta so Načrti gradbeno prometnih ureditev in Prometne študije.

RECENZIJSKE RAZPRAVE

V sklopu celotnega obsega pregleda projektne dokumentacije organiziramo in vodimo recenzijske razprave. Po pregledu posameznih načrtov in elaboratov projekta s strani odgovornih recenzentov se razpiše recenzijska razprava, na kateri se projektant opredeli do pripomb recenzentov. Vsak odgovorni recenzent mora po predložitvi popravljene projektne dokumentacije ugotoviti skladnost popravkov s svojimi pripombami, navedenimi in obrazloženimi v zapisniku obravnave, ter o tako ugotovljeni skladnosti podati pisno izjavo vodji recenzije.

recenzije

Kontakt

PROMVAR, Marko Dražumerič s.p.
Valjavčeva ulica 9,
4000 Kranj

Tel.: 031 351 963
E-Mail: info@promvar.si

Kje smo