O nas

PROMVAR je podjetje, ki kot osnovno dejavnost nudi inženirske storitve. Poudarek je na reševanju gradbeno prometne problematike. Podjetje bazira na znanjih in izkušnjah, ki so pridobljena s področja cestno prometne stroke, skozi več letna obdobja delovanja ter sodelovanja s podjetji in posamezniki, s katerimi nastopamo na trgu. Pri iskanju cestno prometnih rešitev se povezujemo s podjetji, ki pokrivajo sorodna specifična področja, ki dopolnjujejo prometno stroko in z njo tvorijo zaključeno celoto.

Prometno področje je precej dinamična veja širše gradbene dejavnosti. Prav novi in novi pristopi posledično omogočajo razvoj prometne stroke. Za spremembe in napredek so odločilna nova znanja, sledenje novostim doma in v tujini in posledično nabiranje novih izkušenj, ki so pri tem odločilne.

Podjetje skuša slediti trendom razvoja prometne stroke. Vse z namenom, da imajo rešitve s spremembami in dopolnitvami v cestno prometnem omrežju za posledico tekoče in varno odvijanje prometa, ter zmanjšanje števila prometnih nesreč in njih posledic . Predvsem pa je namen zagotavljati primerno okolje za odvijanje prometa v območjih, kjer se posamezne kategorije med seboj srečujejo in prepletajo oziroma so v medsebojnem prometnem sožitju.

Kontakt

PROMVAR, Marko Dražumerič s.p.
Valjavčeva ulica 9,
4000 Kranj

Tel.: 031 351 963
E-Mail: info@promvar.si

Kje smo